Middelen management


Kernvraag is: “Doen we de goede dingen en doen we ze goed.” Inventarisatie en analyse geven antwoord op de vragen: Hoe staan we ervoor,  waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Samen met u haal ik meer uit mensen en middelen.